Het combineren van een betaalde baan met het bieden van mantelzorg

Mantelzorg en betaald werk

De Nederlandse overheid stimuleert zowel de arbeidsparticipatie als het bieden van mantelzorg. De combinatie van mantelzorg en betaald werk is echter niet vanzelfsprekend.

Het risico van mantelzorgers op middellang- of langdurig ziekteverzuim stijgt aanzienlijk naarmate de zorgverlening langer voortduurt. Mantelzorgers die zich overbelast voelen, ervaren bijvoorbeeld dat de zorg ten koste van hun gezondheid gaat en dat de mantelzorg spanningen op het werk of thuis met zich meebrengt.

Ook kunnen mantelzorgers ervaren dat hun betaalde werktaken interfereren met de verantwoordelijkheden in hun privéleven.

 

Proactief werkgedrag

Om hun betaalde werk en mantelzorgtaken beter te combineren, kunnen mantelzorgers proactief werkgedrag vertonen zoals job crafting en het sluiten van “idiosyncratic deals” (I-deals).

In geval van job crafting passen werknemers hun werk zodanig aan dat het aansluit bij hun voorkeuren, capaciteiten en passies. Een voorbeeld hiervan is het minder vaak doen van betaalde werkzaamheden die een werknemer te belastend vindt.

 

Jouw hulp heb ik hard nodig

Om hier onderzoek naar te doen heb ik (samen met 4 anderen) jouw hulp hard nodig. Dus ben jij langer dan 3 maanden OF meer dan 8 uur per week een mantelzorger (onbetaald), bijvoorbeeld aan een hulpbehoevende in de familie en probeer jij dat te combineren met een betaalde baan?

En is jouw werkgever (nog) niet officieel erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever (keurmerk)?

Dan maak je mij en het hele onderzoeksteam erg blij door contact met mij op te nemen via onderstaande button:

 

Ook hulp via via

Alle hulp, ook indirect, is van harte welkom. Ken jij toevallig iemand die wel voldoet aan de genoemde voorwaarden en wil je mij met die persoon in contact brengen, dan is deze hulp ook van harte welkom.

 

Flyer

Wil je meer weten?

Flyer_combineren van een betaalde baan met het bieden van mantelzorg